Selecteer een pagina

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ik daarmee omga. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Petra Joziasse | Mijn Werkgeluk

 

Mijn Werkgeluk

Werkgeluk is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres : Franklin Rooseveltlaan 49

Postcode : 4818 KB
Plaats : Breda

KvK nr. : 67808166
BTW nr. : NL001751841B78

Telefoonnummer : 06-11101539
e-mailadres : petra.joziasse@mijnwerkgeluk.com


Mijn Werkgeluk respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mijn Werkgeluk. Wees je er dus van bewust dat Mijn Werkgeluk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Mijn Werkgeluk.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE MIJN WERKGELUK VERZAMELT & DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens, zoals naam en emailadres, verzameld door Mijn Werkgeluk. Deze worden hieronder toegelicht. Als je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis challenge/online cursus/workshop/training/webinar, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet dan zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Er worden enkel gegevens verwerkt, die je zelf aan mij verstrekt. 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Mijn Werkgeluk verwerkt:

Voor- en achternaam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres (geanonimiseerd)

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Internetbrowser en apparaat type

Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op de website, telefonisch en/of in correspondentie

 

Mijn Werkgeluk verzamelt deze gegevens voor:

 

Het versturen van nieuwsbrieven, commerciële mailings, gratis downloads of online cursus/workshop/training/uitnodiging en/of replay van webinars.

 

Het leveren van bestelde producten. Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling

 

Het opnemen van contact. 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mijn Werkgeluk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en evt. je telefoonnummer.

 

De website van Mijn Werkgeluk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

PERSOONSGEGEVENS MINDERJARIGEN 

Mijn Werkgeluk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via petra.joziasse@mijnwerkgeluk.com, dan verwijder ik deze informatie.

 

COOKIES

 

Mijn Werkgeluk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

 

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.

Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

 

  • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo en YouTube zorgen dat je de video’s op mijn website kan bekijken.

 

  • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken.

 

  • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel waardoor ik mijn advertentiecampagnes op Facebook beter kan aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en emaillijst.

 

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op de website van Mijn Werkgeluk zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

 

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je mij hebt verstrekt zodat ik contact met jou kan opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van mij bent. Daarna bewaar ik gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaar ik 7 jaar in verband met wettelijke verplichtingen.

  • Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailblue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar petra.joziasse@mijnwerkgeluk.com.

  • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Mijn Werkgeluk via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

  • Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Mijn Werkgeluk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn Werkgeluk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt Mijn Werkgeluk gegevens:

Vimexx

De e-mail, website en back-ups van Mijn Werkgeluk worden gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mijn Werkgeluk zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

Poppyz

Poppyz is een learning management system waar gebruikers zich online kunnen inschrijven en betalen. De facturatie loopt ook via Poppyz.

E- boekhouden 

E-boekhouden is een online boekhoud en facturatiesysteem en gebruik ik om facturen te verwerken en om de BTW-aangifte te kunnen doen.

Mollie

Voor betalingen maak ik gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Jouw betalingsgegevens worden verwerkt door mijn Payment Service Provider Mollie. Ik heb zelf geen toegang tot de betalingsgegevens.

Mailsysteem

Jouw naam en emailadres worden opgeslagen in Mailblue zodat de bestelde producten en diensten op een correcte wijze kunnen worden afgehandeld en je hierover de juiste mailings ontvangt. Mijn nieuwsbrieven worden ook verzonden met Mailblue. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailblue.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Mijn Werkgeluk in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petra.joziasse@mijnwerkgeluk.com. Mijn Werkgeluk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Werkgeluk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Mijn Werkgeluk wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Mijn Werkgeluk niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Mijn Werkgeluk maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn IPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Mijn Werkgeluk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via petra.joziasse@mijnwerkgeluk.com

 


– Deze privacy- en cookieverklaring is van juni 2022-